Променен е проектът на Насоки за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на публичните сгради

Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване

Прочетете повече

До края на следващата година се очаква да заработи единният регистър за имотите държавnа и общинска собственост

До края на следващата година се очаква да заработи единният регистър за имотите държавна и общинска собственост. Той се изгражда

Прочетете повече