Главно меню

ФМ индустрията празнува своя световен ден

Днес, 13 юли 2016 г., БГФМА официално отбеляза Световния ФМ ден. Домакини на събитието бяха голяма част от управителния съвет на асоциацията – Горан Миланов, Тошо Киров, Иван Велков, Деян Кавръков и арх. Валери Левиев Събитието бе открито от Деница Илиева, изп. директор на БГФМА. Представи колегите от асоциацията и даде думата на Горан Миланов, […]

Continue Reading 0

Системите за сградна автоматизация стават все по-отворени

Интернет на нещата настъпва все повече и в управлението и поддръжката на недвижимите В не много далечно бъдеще, системите, които управляват температурата, осветлението и захранването на сградите ще имат повече общо със смартфоните, отколкото с традиционните системи за сградна автоматизация. Съвременните сгради вече използват помощта на различни технологии за управление на отоплението и охлаждането, консумацията […]

Continue Reading 0

Климатизация и сградна автоматизация в Сан Стефано Плаза

По предварителни оценки на консултанта по BREEAM 2013 сертификацията, Сан Стефано Плаза трябва да получи оценка „Отлично“ Една от най-модерните сгради, строени в България Сан Стефано Плаза, има и най модерните системи за климатизация и сградна автоматизация. Това е първата сграда в България, в която е интегрирана централна за сградата BMS система с индивидуалните BMS […]

Continue Reading 0

Модернизация на климатизационни системи в Германия

165 милиона евро на година ще бъдат отпускани под формата на нисколихвени кредити за модернизация на отоплителните и вентилационните системи в Германските домове От началото на 2016 година., Германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката пусна своята нова Програма за насърчаване на енергийната ефективност, която ще осигури подкрепа за модернизацията на отоплителни и вентилационни системи […]

Continue Reading 0
Красимир Икономов е уп- равител на „ФМ Европа” ООД - компания, която е на пазара от май 2008 г. От месец март 2015 го- дина, Красимир Икономов е член на УС на БГФМА. Фирмата се занимава с управление на сградни фондове. На разклона за Летище София в Друж- ба 1 компанията управля- ва три функциониращи офисно-складови бази с площ от 35 хил. кв. м, както и заведение за бързо хранене. На същата територия през май 2016 година официално бе открита и последна сграда от ком- плекса - сграда 1. На те- риторията на комплекса „ФМ Европа” осъществя- ва дейност по пропърти и фасилити мениджмънт. От март 2010 г. ком- панията осъществява и техническата поддръжка на София Аутлет Център, намиращ се на Цариград- ско шосе до Метро.

Собствениците на имоти вече разбраха ползата от професионална поддръжка

Красимир Икономов, Член на УС на БГФМА, Управител ФМ Европа Г-н Икономов, бих искал да Ви поздравя за избора ви за член на управителния съвет на Българска фасилити мениджмънт асоциация. Как виждате ролята си в УС на асоциацията?   Благодаря за поздравлението. В началото виждам ролята си на новобранец, а във времето и извън шегата […]

Continue Reading 0