НовиниНовини БългарияФМ новини

Първа лятна школа „Фасилити мениджмънт“

Списание „Фасилитис“ заедно с Център за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира

ПЪРВА ЛЯТНА ШКОЛА

„Фасилити мениджмънт“

която ще се проведе на 22 и 23 август 2019 г.

След поредицата успешни енергийни обучения, осъществени от сп. Ютилитис и ЦОУ/Стопански факултет, тази година издателство „Пъблик сървисис“ организира и лятна школа по „Фасилити мениджмънт“ за общността на списание „Фасилитис“.

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от фасилити мениджмънт компании, фасилити мениджмънт отдели, компании-доставчици на услуги и собственици на сгради сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на фасилити мениджмънта. Допълнително, чрез висока интерактивност целим обучението да служи за възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки, както между самите участниците, така и между различните лектори, спонсори и организатори.

Участници в лятната школа ще бъдат студенти, докторанти, млади експерти, мениджъри, и служители в областта на управлението на недвижими имоти, пропърти и фасилити мениджмънт, управление на собствеността, технически услуги, и др.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Фасилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на фасилити мениджмънта.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

  • Основи на съвременния фасилити мениджмънт
  • Мениджмънт и планиране на пространството
  • Управление на дейностите по експлоатация и поддръжка
  • Информационни системи и управление на данните

 

За повече информация и регистрация – вижте тук