Новини България

„Аурубис България“ сертифицира железния силикат като строителен продукт

„Аурубис България“ АД сертифицира един от основните си странични продукти, железния силикат, като строителен продукт с приложение в бетони и разтвори. Суровината вече ще се използва като фин добавъчен материал от индустриален произход от производителите на бетон, бетонови изделия и строителни разтвори.

Компанията успешно премина одит на системата за производствен контрол за оценяване съответствието на строителни продукти с изискванията на хармонизираните европейски стандарти EN 12620:2002+A1:2008, EN 13139:2002 и EN 13139:2002/ АС:2004, подкрепящи регламент (ЕС) 305/2011 и бе сертифицирана от Център за Изпитване и Европейска Сертификация (ЦИЕС), като получи СЕ маркировка на железния силикат. Железният силикат е страничен продукт от обработката на медни концентрати. Материалът покрива изискванията на двата хармонизирани европейски стандарта, като с употребата си спомага за намаляване на въглеродния отпечатък и устойчивото оползотворяване на материали от индустриален произход.

Наред с това използването му води до създаване на строителни продукти с по-високи механични характеристики и повишена дълготрайност. Влагането на железния силикат като суровина за други производства е интегрална част от стратегията на устойчиво развитие на „Аурубис България“. Суровините на бъдещето са вече произведени материали, готови и сертифицирани да бъдат използвани в кръговия процес на устойчиво оползотворяване. Железният силикат е сертифициран от Министерството на околната среда и водите като страничен продукт през октомври 2021 г. През октомври 2022 г. Центърът за изпитване и европейска сертификация го нарежда сред първите материали в България от индустриален произход с такъв статус.