Второто издание на единствената международна PropTech конференция в Централна и Югоизточна Европа ще се състои на 4 ноември

Сп. Фасилитис е медиен партньор на единствената международна PropTech конференция в Централна и Югоизточна Европа PropTech Bulgaria, националният PropTech хъб

Прочетете повече

Зам.-министър Шишков: Финализирахме промените в Наредбата за създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри

Промените в Наредба 5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри вече са финализирани и на

Прочетете повече