Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Правителството дава съгласие Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Прочетете повече

Henning Larsen Architects спечели конкурс за дизайн на многофункционална кула в центъра на Сидни

Henning Larsen Architects спечели конкурс за дизайн на многофункционална кула, намираща се на крайбрежната ивица в центъра на Сидни. Небостъргачът

Прочетете повече

В извънредното положение няма промяна в реда на издаване на скици, схеми и удостоверителни документи от АГКК

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни

Прочетете повече

IWFM: Време е професионалистите от ФМ сектора да бъдат признати за служители от ключово значение

IWFM – Institute of Workplace and Facilities Management към министрите и правителството на Великобритания: „Време е професионалистите от ФМ сектора

Прочетете повече