Норвежки опит за Габрово и Велико Търново в сферата на енергийната ефективност

В област Габрово ще се изпълняват проекти по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на обща стойност 1 071 978

Прочетете повече

Финансиране на мерки за енергийна ефективност

Темповете на саниране на сгради са недостатъчни, като инвестициите в енергийната ефективност на сгради на наематели или собственици с ниски

Прочетете повече

Предлагат повече прозрачност и подмяна на асансьори в програмата за енергийна ефективност

Обявената от правителството Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в България е инициатива с голям социален и

Прочетете повече