Унифицирана енергийна ефективност

Директивата на ЕС за енергийно етикетиране 2010/30/ЕС (Energy Labelling Directive) задължава на всички продукти, свързани с енергопотреблението, да бъде поставен

Прочетете повече