Финансиране на мерки за енергийна ефективност

Темповете на саниране на сгради са недостатъчни, като инвестициите в енергийната ефективност на сгради на наематели или собственици с ниски

Прочетете повече