Правителството увеличи капитала на НДК с 28 млн. лв.

Правителството увеличи капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД и одобри промени по бюджета за 2017

Прочетете повече

СО-Район „Кремиковци“ приключи проект за отопление с термопомпи на 3 общински сгради

Столична община – Район „Кремиковци“ приключи проект за изграждане на нови термопомпени системи Вода-Земя за отопление на три общински сгради,

Прочетете повече

Гъвкавост и комфорт, съчетани с по-добра възврaщаемост на инвестициите

Сгради от ново поколение Част 1 Решенията на „Телелинк“ за интелигенти сгради боравят с авангардни технологии, за да предоставят системи

Прочетете повече