Сграда на годината 2016

Журито на конкурса бе съставено от 27 члена, които са представители на професионалисти в строителството, архитектурата, културата и бизнеса с

Прочетете повече