WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) в партньорство с ВИФИ България беше организатор и домакин на информационно събитие, което се проведе

Прочетете повече

ВИФИ Академия за ФМ подпомага развитието на професията фасилити мениджър

Деян Кавръков FRICS, CIPS притежава 20 годишен професионален опит в областта на асет, пропърти и фасилити мениджмънта. Той е Почетен

Прочетете повече