ФМ Каталог 2014

Комекс РМ ЕООД

komersОсновната дейност на фирма „Комекс РМ” ЕООД е професионално почистване на производствени, административни, хотелски и жилищни помещения и площи. „Комекс РМ” ЕООД е член в Българска асоциация почистване и The British Institute of Cleaning Science. Фирмата има разработени и внедрени: Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2008, Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд и околната среда по модела на стандарт BS OHSAS 18001:2008 и ISO 14001:2004. Основна задача при изпълнението на поетия от Нас ангажимент е клиентът да остане доволен от извършената услуга. Нашият подход е професионален и е съобразен максимално с изискванията на Клиента.
Цялостната дейност се осъществява от квалифициран и предварително обучен персонал. За периодичните и основните почиствания се включва допълнителен екип на фирмата, обучен за работа с непрекъснато разширяващия се машинен парк и ръчен инструментариум на фирмата. Броят на служителите за конкретния обект се определя в съответствие с времето и обема на извършваната работата. С оглед осигуряване на високо качество на изпълнение на услугите, фирмата упражнява ежедневен и периодичен контрол върху работата на хигиенистите във всеки обект, поддържа постоянна връзка с оторизирания представител на Възложителя и взима незабавни мерки за отстраняване на евентуални пропуски.
Основно изискване към персонала ни е всеки хигиенист детайлно да познава специфичността на всяко работно място и да изпълнява максимално с необходимата отговорност задълженията си. За постигане на добро качество и траен ефект, фирмата използва консумативи и препарати /предимно немски и австрийски/, отговарящи на БДС за почистване на стъкла, специални повърхности на твърди и текстилни подови настилки на санитарни помещения, препарати със специфично почистващо действие, емулсии за полагане на полимерен слой, препарати за силно замърсени повърхности /за сервизни помещения, работилници, производствени халета и др./
Непрекъснато се осъвременява машинният парк с техника, адекватна на нуждите на обектите и изискванията за качество. За всички възникнали въпроси относно най-удачната организация и подход за конкретния обект, нашите клиенти могат да разчитат на компетентна консултация, предоставена безплатно от нашите сътрудници от екипа. Можем да предложим гъвкави решения за всеки конкретен случай.
Вие получавате:

  • Предварително създадена перфектна организация
  • Постоянен контакт с клиента
  • Строг контрол на качеството
  • Обучен и специално подбран за обекта персонал
  • Качествени и ефективни препарати
  • Съвременно техническо оборудване
  • Конкурентни цени
  • Коректно отношение
  • Гъвкав подход
  • Безплатно консултиране

За контакти:

София, ул. Шипченски проход 18, вх. А, ет. 9
02/9632399,
0885306933
office@komekc.com
www.komekc.com

Обратно към профилите в каталог 2014