ЦентърМайн

Интервюта

Жените в сектора доказват всеки ден своя висок професионализъм

Как преминава един ваш ден като управител на компания, предлагаща софтуер за управление на ФМ процеси? Динамично! Дните никога не

Read More