BalRec 2016

Визията за развитие на столицата включва проучвания на автомобилното движение, специална наредба за високите сгради, нови изисквания към подробните устройствени

Прочетете повече

ИТ решения за ФМ бизнеса се разработват в България

В края на месец април, фирма Бернщайн откри втори офис на новосъздадения си Development Centre, който работи изцяло по проекти

Прочетете повече