Симачек

Интервюта

Целта на фасилити мениджмънта е да повишава производителността на хората

Как преминава един ваш ден като изпълнителен директор на компания, предлагаща фасилити мениджмънт услуги? Разрешете ми първо да Ви благодаря

Read More