Дамите в нашата професия наистина са поставени пред по-високи изисквания

Как преминава един ваш ден като управители на фасилити мениджмънт компания? ЕВА ДИМИТРОВА: Като начало и на път за офиса

Прочетете повече