Енергиен мониторинг на обществени сгради

Проектът по програма „Интелигентна енергия за Европа” цели общата запознатост по отношение на енергийните характеристики на сградите      

Прочетете повече