Мариела Беновска

Интервюта

Жените са равнопоставени на мъжете в нашата сфера

Как преминава един ваш ден като фасилити мениджър на компания с голяма филиална мрежа, каквато е СИБАНК? Динамично. Като фасилити

Read More