БГФМА взе участие в конференция Европейското бъдеще на градовете

Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж и европейското бъдеще на градовете бяха във фокуса на двудневна конференция, организирана от Община Габрово

Прочетете повече