Десислава Фераджиева

Интервюта

Най-голямото предизвикателство е съчетаването на бизнес отговорностите и семейните ангажименти

Как преминава един Ваш ден като управител на фасилити и пропърти мениджмънт компания? Изключвайки семейните ми задължения, защото освен управител

Read More