ФМ данните са ключови за поддръжката

В съвременната фасилити мениджмънт среда информацията има ключово значение. Данни за график за поддръжка, оперативни цели, информация от умните мерителни

Прочетете повече