дамите във ФМ

Интервюта

Добавената стойност идва с решаването на нестандартни казуси

Как преминава един ваш ден като управител на една от най-големите ФМ компании в България? Управлението на всяка голяма компания

Read More
Интервюта

Първокласният професионалист сам вдига нивото пред себе си

Как преминава един ваш ден като директор Администрация на застрахователна компания? С една дума – активно. Най – често в

Read More
Интервюта

Целта на фасилити мениджмънта е да повишава производителността на хората

Как преминава един ваш ден като изпълнителен директор на компания, предлагаща фасилити мениджмънт услуги? Разрешете ми първо да Ви благодаря

Read More
Интервюта

Дамите в ФМ бранша са „мъжки момичета”

Как преминава един Ваш ден като фасилити мениджър? Работният ми ден преминава на един дъх. Използвам задръстванията, за да чуя

Read More
Интервюта

Жените са равнопоставени на мъжете в нашата сфера

Как преминава един ваш ден като фасилити мениджър на компания с голяма филиална мрежа, каквато е СИБАНК? Динамично. Като фасилити

Read More