ИТ решения за ФМ бизнеса се разработват в България

В края на месец април, фирма Бернщайн откри втори офис на новосъздадения си Development Centre, който работи изцяло по проекти

Прочетете повече