ЧЕЗ Електро с удостоверение за енергийна ефективност

„ЧЕЗ Електро България” АД стана първият търговец с електроенергия в България, който получи от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Прочетете повече