Smart Cities и ЕЕ & ВЕ изложения и конференции

Smart Cities (интелигентни градове)  и ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия)
Изложения и конференции за Югоизточна Европа
7 – 9 март 2017, София
Организатор: Виа Експо
ЕЕ & ВЕ и Smart Cities  имат за цел да популяризират модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат енергетиката и градовете в по-екологични, рентабилни и ефективни системи. Изявата ще бъде място за среща на производители и доставчици на решения, потребители, представители на общини и научни среди. Паралелните конференции ще представят актуална информация за глобалните тенденции и за перспективите за развитието на съответните сектори в Югоизточна Европа.
Изложенията: Отново се очаква силно международно присъствие на водещи  компании. Сред потвърдилите са фирми от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Италия, Чехия и Швейцария. За осма поредна година ще се реализира Австрийски павилион с институционалната подкрепа на Advantage Austria Sofia.
Профил на изложителите:
SMART CITIES
Интелигентни сгради, Устойчива градска мобилност, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове, Интелигентна енергия
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Когенерация, Енергийно ефективни технологии и оборудване в различни браншове на индустрията, Пасивни къщи, Системи за енергиен мениджмънт, Енергийно ефективни системи за отопление, охлаждане и вентилация, Термопомпи, Е-мобилност, Енергийно ефективно строителство
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ И СИСТЕМИ
Био-, слънчева, вятърна и геотермална енергия, енергия от отпадъци
Теми в конференциите
• Аспектите в националната политика по информационни технологии за интелигентни решения
• Трансформирането на интелигентните градове в двигатели на растежа
• Интелигентни и свързани общности
• Интелигентен транспорт в умните градове
• Геотермална енергия: Добри практики в градовете, Потенциал на повърхностните геотермални води, Геотермални помпи за отопление, Управление на Енергийния съюз и на Пакета за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа.