Европейският съвет постига съгласие за по-строги правила за енергийните характеристики на сградите

Европейският съвет постигна съгласие по предложение за преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите, която има за цел всички

Прочетете повече

Siemens добави нови инструменти за хибридно сътрудничество към своето приложение за дигитално работно място Comfy

Siemens въведе набор от нови функции и инструменти за сътрудничество в своето приложение за дигитално работно място Comfy. Приложението може

Прочетете повече

Енергийно ефективните сгради ще помогнат в борбата с енергийната бедност

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя предложението на Комисията за актуализиране на Директивата за енергийните характеристики на сградите. Новите

Прочетете повече