Фасилити Мениджмънт Консултинг ООД

,,Фасилити мениджмънт консултинг“ ООД е българска консултантска компания, специализирана в сферата на фасилити мениджмънта, недвижимите имоти, административното планиране и управление

Прочетете повече