С над 15% повече са заявените по електронен път услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Със 110 хиляди повече са били заявените по електронен път услуги в Агенцията по геодезия, картография и кадастър през 2020

Прочетете повече