Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Правителството дава съгласие Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Прочетете повече

В извънредното положение няма промяна в реда на издаване на скици, схеми и удостоверителни документи от АГКК

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни

Прочетете повече

Кризата с COVID-19 ще доведе до ограничаване на сделките с имоти, забавяне на новото строителство и свиване на пазара

Мнението на Снежана Стойчева, мениджър на Imoti.net за рубриката „Имената на бранша“ на Investor Media Group Снежана Стойчева е категорична,

Прочетете повече