seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

ЕС заяви своята воля да бъде първото държавно обединение до 2050 г., което да има въглеродно неутрална икономика. Следвайки тенденциите,

Прочетете повече

seeSUSTAINtec – нова платформа за дигитални и екологични решения

seeSUSTAINtec е нова бизнес платформа в Югоизточна Европа за популяризиране на иновации и знания, за взаимодействие между водещи производители с клиенти

Прочетете повече

Интелигентни градове и енергия – кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност?

Рентабилност, екологичен отпечатък и надеждност – това са вече факторите, определящи избора на инвестиция. В глобален мащаб все повече се

Прочетете повече