сп. Фасилитис – март 2023 г.

НОВИНИ
– По-строги правила за енергийната ефективност в ЕС
– EuroFM с нов борд
– Управителят на Home Care Десислава Фераджиева с награда от Women Leaders Awards 2023 г.
– Адина Уелш бе избрана за председател на Българския съвет за устойчиво развитие
– „Аурубис България“ сертифицира железния силикат като строителен продукт
– Арх. Иван Несторов беше избран за изпълнителен директор на КСБ
– СУБ и Софияплан представиха нови инструменти за ОУП

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ
– Георги Попчев, Мениджър офис активи в Lion’s Head:
Фокусът ни е да превърнем офиса в привлекателно и здравословно място за работа
– Страните от Централна и Източна Европа имат структурни разлики в потреблението на енергия
– Нови програми за финансиране на ВЕИ при крайните потребители

ОБРАЗОВАНИЕ
– Гост-лекции в магистърска програма „Фасилити мениджмънт“
– Трета зимна школа „Енергетика и Климат“

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
– Бош Термотехника с рекордни резултати и ново име
– Bosch Home Comfort Group с нови решения за по-ефективни сгради

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
– Глобално проучване за отпадъците разкрива тенденции и решения

ПРОГНОЗИ
– Търсенето на имоти в страните от ЦИЕ-6 ще остане стабилно в дългосрочен план