сп. Фасилитис – юни 2020 г.

НОВИНИ

8 Най-зелените градове в света за 2020 г.
10 Стартира единен портал на Имотния и Търговския регистър
12 Everty планира да инвестира до 100 млн. евро в България в следващите 4 години
13 Meridiam и неговият партньор Летище Мюнхен спечелиха концесията за Летище София

ИНТЕРВЮ

15 Десислава Сулцер-Петрова, акаунт мениджър за Essity/Tork
„Ние работим за намаляване на консумацията и оптимизиране на разходите“

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ФМ

20 ManpowerGroup: Очаква се значително намаление на персонала във всички сектори и региони
24 Colliers: Компаниите все повече ще балансират между работата от офиса и от вкъщи
28 Бойко Яръмов, съосновател и изпълнителен директор на Campus X
„Новите условия на работа налагат наемодателите да излязат от зоната си на комфорт“

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА СГРАДИ

34 Нови изисквания за по-достъпни сгради и съоръжения в населените места
36 Български компании в партньорство със София Тех Парк създават робот за дезинфекция

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

38 Кирил Райчев, АЕЕ: Финансиализиране на енергийната ефективност в България

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР

42 От есента бизнес-потребителите могат да изберат доставчик на ток

ОБРАЗОВАНИЕ

44 Нова магистърска програма „Фасилити мениджмънт“ в СУ

БИБЛИОТЕКА

46 Материали от изследователския симпозиум на EuroFM