сп. Фасилитис – декември 2019 г.

Брой декември 2019

НОВИНИ

8 Горан Миланов е избран за президент на EuroFM

10 IFMA: World Workplace 2019

12 Advance Business Center официално отвори врати

13 Баумит награди победителите във „Фасада на годината 2018-2019“

 

СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

16 Диана Градинарова, Мениджър Сервизна дейност, „КОНЕ“ ЕООД:
„Двата основни мегатренда в нашата индустрия са урбанизацията и дигитализацията“

20 Samsung представя ClimateHub

 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

22 Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020 г.

26 Обучение „Фасилити мениджмънт и енергийни услуги“

 

ПОЧИСТВАНЕ

28 Дигитализацията и технологиите привличат млади хора в услугите по почистване

32 Новата почистваща машина НАКО В260R

 

FMCONFERENCE.BG

34 14-а конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

 

ГИС

37 Работи се по изграждането на многофункционален и многослоен кадастър

 

HEALTH & SAFETY

38 Kонференция „Безопасност и здраве при работа 2019” – Постижения и предизвикателства

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

40 Как да изчислим въглеродния отпечатък на сградите?

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

44 Roomy – първият робот в България, обслужващ хотелски гости