НовиниНовини БългарияФМ новини

Национален STEM център за 28 млн. лв. ще бъде изграден в София

28 млн. лева ще бъдат инвестирани за изграждането на Национален STEM център на територията на София Тех Парк. Предварителният договор за учредяване право на строеж на мултифункционалната сграда беше подписан от изпълнителния директор на научно-технологичния парк Тодор Младенов и директора на Национален STEM център проф. Найден Шиваров. Срокът за изпълнението на инвестицията в иновации с фокус върху STEM е до 31 май 2026 г., а финансирането е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Новопостроеният Национален STEM център ще включва модерно и съвременно оборудвани лаборатории в пет основни направления: „Зелени технологии и устойчиво развитие“, „Роботика и кибер-физични системи“, „Дизайн и 3D прототипиране“, „Математика и информатика“ и „Природни науки“. Предвидено е и създаване на зала за дигитално изкуство (Digital Art) и аудио-визуално изкуство, зали за обучения, семинари и срещи, както и на учебни работилници (Maker Space). В него ще се подготвят и българските олимпийски отбори като очакванията са подобрените условия и модерна апаратура да създаде предпоставка и за още повече техни успехи на световни и регионални надпревари.

„Крайната цел на този мащабен проект е да се повиши мотивацията за учене и да се насърчи интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, информационни и комуникационни технологии, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на лингвистичните познания и изкуствата“, каза след подписването на договора директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров.

„За екипа на София Тех Парк изграждането на Национален STEM център на територията на Парка е реализиране на проект от национално значение, който следва мисията и целите на първия в България научно-технологичния парк за развитие  на иновационната среда у нас“, заяви изпълнителният директор на СТП Тодор Младенов. „Уверени сме, че Центърът ще допълни и разшири възможностите и услугите, които предоставя София Тех Парк за младите хора, предприемачите и академичната общност, и вратите му ще бъдат широко отворени за всеки жаден за знания и придобиване на нови умения учител и ученик“, посочи Младенов.

Предстои създаването на три изнесени бази за обучение към регионалните STEM центрове, а в началото на март стартира и изграждането на STEM кабинети във всички над 2 200 училища и центрове за специална образователна подкрепа в страната. При връчването на първите договори на училищата министърът на образованието и науката Галин Цоков посочи, че целта е не само да се създаде благоприятна STEM среда във всяко училище, но да се промени и работата на учителите, които трябва да могат да работят съвместно, да създават екипи със свои колеги и с ученици, които да учат проектно базирано. „По този начин учениците не само ще формират умения, но и у тях ще се възпита любов към природните науки, за да могат да станат в следващите години изследователи, инженери и хора, които движат напред технологичното развитие на България“, каза министър Цоков и акцентира, че развитието на STEM обучението е част от политиките на МОН за промяна на начина на обучение на децата и учениците – от възпроизвеждане на запаметено знание към формиране на конкретни умения и компетентности.