НовиниНовини БългарияФМ новини

МРРБ няма пак да удължава срока за кандидатстване за саниране на сгради

307 проектни предложения за енергийно обновяване на жилищни сгради са подадени по втория етап от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. Те са на обща стойност 152 027 168,23 лева, за които стойността на заявената БФП е 123 047 701,20 лева. Процедурата е първата по рода си за предоставяне на финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради, в която е залегнало 20% самоучастие на собствениците. Таванът на предвидените средства по процедурата е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

До 29.02.2024 г. бяха подадени общо 292 проектни предложения. Прави впечатление, че след решението от 6 март 2024 г. на депутатите от три парламентарни комисии да възложат на МРРБ изработване на механизъм за финансиране на енергийни мерки за всички сгради в резервният списък от Етап I, интересът към процедурата рязко намаля, споделят от регионалното министерство. През март 2024 г. са подадени само 15 нови проектни предложения.

От изнесените факти може да се предположи, че интересът към процедурата няма да се увеличи при евентуално ново удължаване на срока за кандидатстване, съобщават от МРРБ. Затова, въпреки, че финансовият ресурс по Етап II не е изчерпан, кандидатстването  приключи, обясняват от ведомството.

Предстои оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ от стойността на подадените проекти.

Целта на инвестициите е да се подобрят енергийните характеристики на жилищните сгради, достигайки клас на енергопотребление „В“, намаление на енергийното потребление в страната, редуциране на емисиите на парникови газове, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на разходите за енергия подобрявайки условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на зданията.

Процедурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“.