НовиниНовини СвятФМ новини

Бизнесът през 2023: Бош увеличава продажбите и печалбата въпреки насрещния вятър

През 2023 г. Група Бош изпълни очакванията си въпреки предизвикателствата: според предварителните данни доставчикът на технологии и услуги генерира продажби от 91,6 милиарда евро – ръст от 8% след корекция на ефекта от курсовите разлики (номинален ръст от 4%), съобщават от компанията. Маржът на EBIT от дейността достигна 5% – леко подобрение спрямо предходната година (4,3%). „За Бош 2023 г. беше по-трудна от предвижданията. С изключителни усилия успяхме да увеличим продажбите и да подобрим маржовете. Постигнахме напредък въпреки силния насрещен вятър“, заяви д-р Щефан Хартунг, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH при представянето на предварителните бизнес данни на компанията. „Предвид трудните условия това е впечатляващо постижение на нашите служители. Предстоящите години също ще изискват много от всички нас”.

През изминалата финансова година Бош успя да разшири още сферите си на растеж, да напредне в трансформацията на бизнеса си с мобилността и да засили конкурентоспособността си във всички бизнес области. „Продължаваме да инвестираме активно в технологии, които ще оформят бъдещето – особено в предназначените за опазване на климата. Виждаме обаче забавяне в навлизането на тези технологии на пазара и пазарният стимул е слаб. Трябва да се адаптираме към ситуацията с намалените поръчки и да работим усилено върху конкурентоспособността – това е единственият начин, по който можем да финансираме бъдещия си растеж“, допълват от компанията. Като се имат предвид тези обстоятелства, Бош предвижда корекции в няколко области, като една от тях е бизнес сектор „Mobility“. Неотдавна стартираха преговори с представители на служителите. Всички необходими корекции на персонала трябва да бъдат социално приемливи. В съответствие със споразумението, сключено с представители на служителите от локациите на сектор „Mobility“ в Германия през лятото на 2023 г., до края на 2027 г. няма да има съкращения. „Промяната може да успее само чрез социално партньорство. Ние държим на Германия и като производствена локация“, сподели Хартунг. Освен това Бош ще продължи да наема служители в особено обещаващи бизнес области и да преквалифицира възможно най-много служители, за да ги прехвърли от сферите на спад към разрастващите се бизнеси. До 2030 г. компанията планира да похарчи общо около 4 милиарда евро за обучение и преквалификация. Това обаче изисква и желание от страна на служителите.

Политиката за опазване на климата: нестабилност, отслабваща пазарния ръст

Борбата с изменението на климата остава важен ангажимент за технологични компании като Бош и разкрива множество бизнес възможности. Бош наскоро представи технологии и решения за устойчиво използване на енергията на CES, изложението за потребителска електроника в САЩ. Хартунг смята, че настоящите климатични политики дестабилизират бизнес средата за много компании. „Когато прилагането е непоследователно, както наскоро видяхме с внезапното премахване на субсидиите за електрически автомобили в Германия, възникват проблеми“, заяви той. „Хаотичната политическа структура възпрепятства дългосрочните решения за покупка. Икономиката се нуждае от колкото се може по-голяма предвидимост“. Хартунг изрази и разбиране към политиците: много правителства в западните страни са под натиск за строги икономии и под прицела на популистката критика, като същевременно трябва да защитават просперитета и да смекчават глобалното затопляне. 

Стратегия за растеж: инвестиции плюс иновации

Дори и в сегашната слаба икономическа ситуация Бош отбелязва напредък и се придържа към стратегическите си цели: компанията се стреми да бъде един от трите водещи доставчици на основните си пазари и да се позиционира ефективно във всички региони на света. „Дори и най-вече във времена на трансформация широкото ни присъствие в браншовете и регионите е безценно“, каза Хартунг. „Това обаче касае и фокусирано управление на портфолиото“. Тук се включва решението дивизия „Сградни технологии“ да се концентрира върху системната интеграция и да продаде по-голямата част от продуктовия си бизнес. Освен това през 2015 Бош придоби Climatec, а миналата година и Paladin Technologies, за да укрепи позициите си на пазара за сградна автоматизация в Северна Америка.

Бош успешно разширява и целевите области на растеж, като бизнеса с полупроводници. С участието си в европейския джойнт венчър ESMC и придобиването на завода за чипове в Роузвил, САЩ, през 2023 г. Бош взе значителни инвестиционни решения. Компанията се стреми към по-нататъшен растеж с производството на силициево-карбидни или накратко SiC чипове. Тези полупроводници се използват в силовата електроника на електромобилите и могат да увеличат пробега им. „Чрез изграждането на вертикални структури от силициев карбид, а не върху плоска равнина, можем допълнително да увеличим мощността на чиповете. Ние сме първият производител на SiC, който пусна тази технология на пътя, а с второто поколение през 2023 г. успяхме да увеличим производителността с още 30%“, заяви Хартунг, акцентирайки върху иновативната сила на компанията. „В Бош инвестициите допълват иновациите“. От 2026 г. концернът планира да произвежда рентабилно първите вертикално структурирани SiC чипове върху 200-милиметрови пластини.

Трансформация в бизнеса с мобилността: стандартизация за насърчаване на електромобилността

Бош отговаря на трансформацията в автомобилната индустрия с най-голямата пренастройка на основния си бизнес в историята на компанията. Интегрираният бизнес сектор Mobility рестартира от началото на 2024 г. Една от новите му функции е хоризонталната отговорност за три области от бъдещо значение: софтуер, полупроводници и автомобилни компютри. По пътя към мобилността на бъдещето Бош планира да подобри начина, по който използва нововъзникващите и утвърдените технологии, за да увеличи максимално възможностите си за бизнес.

Има увеличено търсене на новите подсилени спирачни системи, поддържащи автоматизираното и електрифицирано шофиране. Хартунг оповести, че Бош се стреми към 10% годишен растеж отсега до 2030 г. „Като цяло ръстът ни в спирачните системи е два пъти по-бърз от този на конкуренцията. Поддържаме и нивото на продажбите на ESP, макар че пазарният обем тук намалява.“ Има още много какво да се направи в сферата на електромобилността – проблемите в Европа са липсата на зарядни станции и на достъпни електрически автомобили. „Миналата година Китай успя да увеличи износа си на автомобили с 60% – постижение, което трябва да ни накара да се замислим“, каза Хартунг. „Знаем, че китайските ни клиенти предпочитат стандартизираните решения за електрозадвижване – това води до икономии от мащаба, които ние в Европа не трябва да пропускаме”.

Развитие на бизнеса през 2023: силен ръст в бизнес сектори „Mobility“ и „Енергийна и сградна техника“

През 2023 развитието на продажбите в бизнес секторите на Бош се прояви като смесена картина. С 56,3 милиарда евро през 2023 „Mobility“ остава бизнес секторът на Бош с най-силни продажби. Ръстът е 7% или 11% без ефекта от курсовите разлики. „Продуктите на Бош са търсени както в традиционните, така и в новите бизнес сфери. Това ни мотивира да продължим да развиваме сектора – задача, която ще изисква много от нас“, каза д-р Маркус Форшнер, член на Управителния съвет и главен финансов директор на Robert Bosch GmbH. Бизнес сектор „Индустриална техника“ постигна оборот от 7,5 милиарда евро – с 8% повече от предходната година поради придобиването на HydraForce – без ефекта от курсовите разлики увеличението е с 10%. Продажбите на бизнес сектор „Потребителски стоки“ възлизат на 19,9 милиарда евро. „Изявената сдържаност на потребителите оказа значително влияние върху бизнеса ни с електроинструменти и домакински уреди“, каза Форшнер. Продажбите са намалели спрямо предходната година със 7% – след корекция на ефекта от курсовите разлики това е лек спад от 1%. Бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ отбеляза силен ръст на оборота с 9% до 7,6 милиарда евро. Без ефекта от курсовите разлики увеличението е с 11%. „Тук се възползвахме не само от силното търсене на енергийно ефективни и възобновяеми отоплителни технологии, но и от разширяването на сервизния бизнес в дивизия „Глобални сервизни решения“ на Бош“, заяви Форшнер.

Развитие на бизнеса през 2023: силен ръст в Европа и Северна Америка

Развитието на продажбите на Бош по региони също представлява смесена картина. „Европа и Северна Америка отбелязаха най-силен номинален растеж“, съобщи Форшнер. В Европа продажбите нараснаха с 6% до 46,8 милиарда евро – увеличение с 8% след корекция на ефекта от курсовите разлики. Продажбите в Северна Америка се повишиха до 15,2 милиарда евро – увеличение от 4%, или 8% без ефекта от обменния курс. В Южна Америка продажбите са 1,7 милиарда евро, което е спад от 6% спрямо предходната година. Без ефекта от курсовите разлики обаче растежът възлиза на 4%. „Слабият бразилски реал беше решаващият фактор тук“, обясни Форшнер. Продажбите в Тихоокеанска Азия се повишиха леко с 1% до 27,9 милиарда евро, или с 9% с коригиран ефект от обменния курс. „Тези цифри отразяват по-слабото развитие в няколко сектора на китайската икономика“, каза Форшнер. „Силният ни растеж в Индия и Япония успя само частично да компенсира това“. 

Развитие на персонала през 2023: стабилно ниво на заетостта

Към 31 декември 2023 г. в Група Бош работят около 427 600 души по целия свят. По предварителни данни те са със 7 600 или с 2% повече от предходната година. В Германия броят на служителите остава практически непроменен – 133 800.

Перспективи за 2024: слаб стимул за растеж от световната икономика

За текущата година Бош очаква умерен глобален икономически растеж от 2 до 2,5%. „Според прогнозата ни глобалната икономика няма да набира скорост до 2025“, каза Форшнер. „Перспективите във всички наши ключови сектори са мрачни.“ Бош очаква производствените нива в автомобилната индустрия през 2024 да са подобни на тези от предходната година. Компанията прогнозира, че икономическият спад в машиностроенето ще продължи и не очаква търсенето на потребителски стоки да се възстанови до 2025 г. В енергийния сектор желанието на клиентите да купуват остава слабо, особено на ключовия германски пазар. Причината за това е несигурността на собствениците на жилища относно бъдещите разпоредби за отоплителните системи. Компанията не разчита на подкрепа от пазарите и през финансовата 2024 година. „Ще се стремим към целева печалба от минимум 7%, дори ако трябва да направим значителни първоначални инвестиции в неблагоприятна икономическа среда“, заяви Форшнер. Във всеки случай Бош забавя предишния си график за постигане на целевия марж на печалбата с една до две години. Компанията възнамерява да увеличи усилията си за намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността, за да навлезе успешно на бъдещите пазари. „Стремим се към баланс между рентабилността и ефективното използване на капиталовите ресурси, от една страна, и първоначалните инвестиции за утрешния растеж, от друга“, добави Форшнер.