НовиниНовини БългарияФМ новини

BAU Academy организира дискусионен форум „Приложения на ВЕИ в строителството“

BAU Academy организира дискусионен форум Приложения на ВЕИ в строителството“. Събитието ще се проведе на 30 ноември 2023 г. в хибриден формат в сградата на BAU Academy на бул. „Цариградско шосе“ 319, София. Освен на живо, участниците могат да се включват и онлайн.

Специализираният форум е насочен към експертите в сектор строителство и архитектура, за да се обсъди влиянието на енергийната трансформация върху бъдещите проекти и как биха могли да прилагат новите технологии в проектирането и изграждането им, какви ресурси ще са необходими за експлоатационния им живот.

Събитието се провежда с партньорството на: Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия /АПСТЕ/, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Български съвет за устойчиво развитие /БСУР/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, КИИП, Аутомотив Клъстер България, Стопански факултет на Софийски университет, Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България /АСБС/

Цели на дискусията:

 • Как ВЕИ биха подобрили експлоатационния живот на строителните проекти?
 • Какви са възможностите и предизвикателствата за използване на фотоволтаичните системи при покриви и фасади на сгради и жилищни комплекси, в контекста на конструкция, дизайн и избягване на компрометирането на сградната обвивка.
 • Индустриални халета и заводи – тенденции при проектиране на покривни конструкции и навеси за гаражи.
 • Интеграция на ВЕИ в умни сгради, сгради с нулева енергийна консумация и дизайн на зелени сгради.
 • Инфраструктурни проекти. Използване на възобновяеми източници в хидротехническо и транспортно строителство (пътища, фотоволтаични тунели и мостове, ЖП траверси, язовири, енергийнии централи, вятърни зони).
 • Какви дизайни се използват за дискретна визия на ВЕИ при проектирането на строителни съоръжения?
 • Зарядни станции и транспортни подходи.

 Направления и насоки:

 • Слънчева енергия
 • Вятърна енергия
 • Геотермална енергия
 • Водородна енергия
 • Биомаслена енергия
 • Хибридни системи
 • Дизайн на „зелени“ сгради
 • Сгради с нулева енергийна консумация
 • Интеграция в умни сгради
 • Електомобилност, транспорт, зарядна инфраструктура
 • Добри практики от света
 • Авангардни технологии и архитектурно наследство
 • Регулации и правна рамка

Предварителна програма: 

9:00 Регистрация

9:30 – 10:30 Откриване, поставяне на рамки и тема.

 • Д-р Драгомир Цанев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
 • Инж. Ивайло Алексиев, Изп. Директор Агенция за енергийно развитие (АУЕР)
 • Доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет СУ „Климент Охридски“, Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“
 • Адина Уелш – Председател на Български съвет за устойчиво развитие /БСУР/
 • Таня Косева – Бошова, Председател на управителния съвет /АСБС/
 • Инж. Стефан Чайков, ББКП
 • МРРБ представител.