НовиниНовини БългарияФМ новини

България ще участва в неформална среща на министрите от ЕС с ресор жилищна политика и градско развитие

Министерският съвет прие позицията на България за неформалната среща на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика и градско развитие, която ще се проведе на 13-14 ноември 2023 г. в гр. Хихон, Испания. Тя ще включва две работни сесии, посветени на жилищната политика и на развитието на градската среда.

България ще подкрепи представения от Испанското председателство на ЕС проект на „Декларация от Хихон“ под надслов „Жилище за всички в устойчива, здравословна и приобщаваща среда“. В проекта са залегнали амбициите на Съюза за осигуряване на достъп до достойни и подходящи жилища и достатъчен жилищен фонд на достъпни цени, като същевременно се насърчава създаването на по-­устойчива, здравословна и приобщаваща градска среда. Страната ни подкрепя стъпките за борба с постоянно увеличаващите се разходи на домакинствата, свързани с придобиването и използването на жилище в ЕС.

В рамките на втората работна сесия министрите ще обсъдят проект на споразумение по въпроси от Градския дневен ред на Европейския съюз. Той потвърждава актуалността на приоритетните теми: ,,Зелени градове“, ,,Устойчив туризъм“, ,,Храна“ и „Градове на равенството“. Предложено е към тях да се добавят две нови приоритетни теми – ,,Чувствителни към водата градове“ и „Местни планове за декарбонизация на жилищното строителство, отопление и охлаждане“.