НовиниНовини БългарияФМ новини

Общините настояват за постоянен механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност

Дискусионният форум „Кметовете говорят“ се проведе на 10 и 11 юли в Габрово. В него се включиха представители на Европейския парламент, на българското правителство и местните власти и на професионалните асоциации, както и експерти от различни обществени сектори от страната и чужбина. Организатори са Община Габрово, Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ и Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.

Централната тема на форума „Кметовете говорят“ бяха инструментите за внедряване на иновациите за устойчива енергия, както и интегрираният план в областта на енергията и климата. По темите говориха Таня Христова, кмет на Габрово, Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Драгомир Цанев, изпълнителен директор на „ЕнЕфект“, и кметове на български общини.

Първият ден на форума се фокусира върху научените уроци от енергийната криза и възможностите за оптимизация на множеството свързани процеси и секторни политики, които се срещат в полето на енергийната ефективност. Ангелина Бонева сподели виждането си, че местните власти са реалните носители на трансформацията, а общините са винаги на преден план, когато посрещаме все по-честите икономически и енергийни кризи. Според нея диалогът за многостепенно управление все още не е проведен, като е необходимо да бъдат дефинирани ясни отговорности и ясни инструменти, с които местните власти да реализират все повече и по-качествени проекти.

Таня Христова апелира „да бъдем нестандартни, амбициозни, технологични и иновативни, да търсим комплексни решения и нови подходи за новите програми“. Тя изтъкна ключовата роля на общините, от които се очаква да вземат пряко участие в постигането на националните цели, но не получават техническа подкрепа за изпълнение на комплексни проекти, а все още липсващата финансовата децентрализация не позволява изграждането на местен капацитет.

Важна част от проблема е непостоянството и липсата на устойчиво финансиране на политиките за енергийна ефективност, потвърди и изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев. По този начин няма как да изпълним поставените цели, а освен това е ясно, че само публичното финансиране няма да е достатъчно, за да отговорим на обществения интерес. Според Драгомир Цанев кампанийността на програмите и насочването на огромен публичен ресурс към ограничен брой бенефициенти води до изкривяване на пазара и навлизане на некоректни консултантски и строителни практики. Решението е създаването на постоянно действащ механизъм, който да комбинира субсидиите с облекчени кредити, да мобилизира доставчиците на услуги и да посреща търсенето от страна на собствениците във всеки един момент.

Вторият ден от събитието започна с дискусия с евродепутата Ева Майдел, в която основна тема беше липсата на инструмент за вземане на политически решения по отношение на енергийната ефективност. Забавянето на новата версия на национален план в областта на енергетиката и климата, който трябваше да бъде подаден към ЕК в края на юни, а все още няма никаква яснота за подготовката му, бе посочено като ключов момент в тази посока. „В дребно политиканстване пропускаме сериозни възможности, имаме експертния потенциал, но ни липсва стратегията“, каза Майдел. „Темите за присъединяването към еврозоната и Шенген са наистина важни, но трябва да обърнем внимание и на кроссекторни политики като енергийната ефективност и затова съм готова на разговори с министрите на околната среда и енергетиката“, допълни евродепутатът.

Срещата продължи с представяне на успешни местни практики и предизвикателства в областта на енергийната ефективност в контекста на Европейската година на уменията. Представители на общините Ѐспоо, Финландия, и Харлем, Нидерландия, разказаха за интересни местни проекти, а участниците от Energy Cities, Eurocities и REScoop.eu допълниха дискусиите със своите знания и опит в областта на устойчивата енергия. Беше представена инициативата за енергиен кооператив на Община Габрово, който се очаква да стартира още тази есен, както и проектът за обновяване на плувния басейн на Община Павликени, победител в годишния конкурс на „ЕкоЕнергия“. Особен интерес предизвика дискусията по отношение на пропуските в образователната система и невъзможността да се осигурят кадри за качествено изпълнение на проектите, което беше отчетено като огромен проблем и на местно, и на национално равнище.

„Миналата година дискусионният форум „Кметовете говорят“ завърши с декларация за ускоряване на процесите в областта на енергийната ефективност, подписана от 96 общини и изпратена до всички представители на изпълнителната и законодателната власт“, каза при закриването водещият на събитието Драгомир Цанев. „Убеден съм, че с това издание привличаме още повече съмишленици от всички сектори. Откриваме постоянен национален форум за сътрудничество в разработването на Националния план в областта на енергетиката и климата и обещаваме, че разговорите в тази посока няма да спрат до тук“, допълни той.