НовиниНовини БългарияФМ новини

Обсъжда се нов фонд в подкрепа на сградното обновяване

Представители на Коалицията RENOVATE BULGARIA се срещнаха със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, за да обсъдят изпълнението и бъдещото развитие на програмите за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.
Конкретният повод бе току-що приключилото кандидатстване по първия етап и обявеният веднага след това втори етап от програмата за сградно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). С повече от 3000 подадени заявления при наличен ресурс за едва около 700 сгради огромният интерес и осъзнатата необходимост от страна на собствениците са безспорен факт. „Няма съмнение, че тази инерция трябва да бъде запазена и подкрепена по всякакъв начин с необходимите механизми и ресурси“, каза Минчо Бенов, директор на „Хабитат България“.

В същото време става ясно, че изпълнението на втория етап от програмата, който изисква 20% съфинансиране от страна на собствениците, е изправено пред редица предизвикателства. Изпълнението на реформите в НПВУ, които трябва да „улеснят процеса на обновяване и да подпомогнат гражданите“, е забавено през последните две години и има необходимост от бърза реакция и спешни мерки, за да се обезпечи успехът на модела на съфинансиране, което всъщност е основната цел на проекта.

Именно в тази връзка на срещата със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството бяха обсъдени проблемни въпроси, възможни решения и предложения на Коалицията по приоритетни теми. Като най-спешна задача към момента се счита осигуряването на финансов ресурс за 20% съфинансиране от страна на собствениците.

Очакваният от всички Национален декарбонизационен фонд ще стартира в най-добрия случай след средата на 2024 година, а кандидатстването по втория етап приключва в края на настоящата година. „Затова търсим възможности и обсъждаме финансови механизми, които могат бързо да сработят до есента“, заяви заместник-министър Бонева и информира за стартирал процес по разработване на механизъм за финансиране чрез ЕСКО компании. Устойчивото дългосрочно решение е достъп за сдружения на собствениците до преференциални кредити с предоставяне на гаранции от публични финансови институции, е убеждението и на двете страни.

„По тази идея и на база добрите европейски практики се работи от две години с търговски банки и ББР и ако преди не е имало интерес, то сега са много повече склонни да се ангажират“, каза Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). Ася Добруджалиева от „Хабитат България“ настоя за държавно субсидиране на лихвените проценти с цел повишаване атрактивността на кредитите. От представителите на БГФМА беше поет ангажимент за предоставяне на цялата информация по досегашния напредък по темата, а г-жа Бонева се ангажира да съдейства за подкрепа на усилията в тази посока.

Във връзка със съфинансирането беше обсъдена и темата за енергийната бедност, доколкото във всяка сграда има собственици, които не могат да си позволят инвестиция в енергийна ефективност и ще имат нужда от допълнителна подкрепа. Идеята за ваучерна система, споделена от заместник-министъра, бе подкрепена и от другите участници в срещата.

Другият кръг от проблеми, обсъдени на срещата, е свързан с високите изисквания към собствениците по схемата на втори етап, без необходимата експертиза да е адекватно обезпечена. От собствениците се очаква да възлагат и отговарят за всички дейности без строително-монтажните работи, а за това са необходими професионални знания и опит, които собствениците не притежават. Предвидените по схемата 2,5% за управление и публичност, от които може да се покриват и консултантски услуги, са крайно недостатъчни.

„В същото време цялата отговорност за качеството на техническата документация и за изпълнението на индикаторите е вменена именно на собствениците и това изключително много притеснява потенциалните кандидати“, каза Цвета Наньова. Обсъдена беше възможността за промени в указанията на МРРБ по този въпрос. В средносрочен план стои и въпросът с изпълнение на реформата за обслужване на едно гише. Двете страни имат консенсусно разбиране, че това трябва да бъдат центрове на бизнес основа в партньорство с местните власти, които могат да предоставят и услуги, а не само да информират. „Някои общини са направили вече работещи центрове за кандидатстване по програмата и ние трябва да се възползваме от този опит. Необходими са също така спецификации за предоставяне на качествени услуги от бизнеса с квалифицирани специалисти, каза г-жа Бонева. Цвета Наньова уведоми, че от есента стартира нов проект SHEERenovPLUS, прилагащ именно този подход, в който ще се създадат най-малко шест нови центъра в страната.

Устойчиво и предвидимо финансиране е много необходимо

Да се осигури устойчивост на процеса с пътна карта поне до 2030 година, системно ежегодно финансиране от републиканския бюджет и максимално използване на европейските източници – Модернизационен фонд, Европейски климатичен фонд и др., настояха представителите на Коалицията RENOVATE BULGARIA. Само по този начин може да се отговори на огромните нужди от обновяване в жилищния сектор, високите очаквания на населението и поетите ангажименти от страната ни в рамките на европейската Зелена сделка. „Преди да имаме тези механизми, не можем да говорим за смислена комуникация с гражданите, а без тяхното участие разговорът за политики в жилищния сектор става безпредметен“, каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. „Ако провалим този етап сега, ограничаваме достъпа си до европейско финансиране за енергийна ефективност за години напред, а това единствено ще ни направи по-бедни“, допълни той.