НовиниНовини БългарияФМ новини

Експерти: Столична община трябва да стимулира създаването на енергийни общности

Столична община трябва да стимулира създаването на енергийни общности и да си партнира с тях. Това би дало възможност за диверсификация и енергийна независимост на домакинствата и бизнеса, за партньорство с държавни и местни структури и дори за инвестиция от страна на гражданите. Тази позиция защитава експертната организация „Екипът на София“ в писмо до медиите.

Енергийните общности за възобновяема енергия са групи от граждани, местни бизнеси и общини, които произвеждат, консумират, съхраняват и продават възобновяема енергия. Създаването им дава възможност за:

● Независимост от променливите цени на енергията и проблемите с мрежата;

● По-чист въздух и по-малко замърсяване;

● Допълнителни доходи от продажбата на излишък от произведената енергия;

● Създаване на нови работни места в областта на възобновяемата енергия;

● Борба с климатичните промени и предпазване на планетата;

● Елиминиране на енергийната бедност чрез гарантиране на достъпна и надеждна енергия за всеки гражданин.

„Всички ние можем да играем роля в тази промяна. Създаването на енергийни общности е важна стъпка към бъдеще, в което всички ние имаме контрол върху енергията, имаме чист въздух и живеем в по-зелена и по-устойчива община.“, коментира ръководителят на „Екипът на София“ Любо Георгиев.

Юристът от „Екипът на София“ Павлин Стоянов, който се е специализирал в енергийното и климатично право, разяснява как общинската политика може да стимулира производство на собствена енергия и създаване на енергийни общности в града.

По думите му общините биха могли да са част от тези енергийни общности, наред с гражданите и малките и средните предприятия. Местните институции могат да участват пряко в подобни инициативи: като член или партньор на общността, като гарант за инвестиции или потребител на произвежданата енергия. Наред с това, градовете могат да отдават свои имоти за реализиране на проекти, както и да създават междуградски кооперативи и общи, по-мащабни проекти.

В столицата създаването на енергийни общности може да бъде обвързано с „Топлофикация София“, посочват експертите. Общинското търговско дружество продължава да трупа загуби и е необходимо да диверсифицира своите дейности и съответно приходи. От друга страна при създаването на енергийни общности „Топлофикация София“ може да играе изключително важната роля на балансираща мощност, без която системата на енергиен обмен не би могъл да функционира устойчиво. По този начин дружество ще участва по нов начин на енергийния пазар, а гражданите ще могат да разчитат на солидна база и достатъчно голям буфер за обмена на енергия помежду си, допълват от „Екипът на София“.

При всички случаи обаче общините имат водеща роля в създаването на необходимата нормативна база и администрирането на процесите, заявяват експертите. Според тях местните наредби и регулации трябва да улесняват и насърчават кооперирането между гражданите и реализирането на общи проекти. Общините трябва да предоставят и достъпни, лесни, разбираеми и предвидими административни услуги на гражданите и бизнеса. Кооперативът, какъвто всъщност е енергийната общност, е форма на обединение на непрофесионалисти. Поради това един от основните му принципи е обучението и информираността. Общините, които искат да дадат на своите граждани повече възможности, следва да станат такъв административно-информационен център, допълва Павлин Стоянов.

„Хората могат да инвестират в енергията, която употребяват. Наред с регулаторните реформи в ЕС, новите технологии осигуряват тези възможности на практика. Един от най-преките начини потребителите да вземат енергията в свои ръце в момента е производството на чиста енергия в собствени или споделени имоти и обединението в енергийни общности“, коментира юристът.

Енергийна общност, например, може да се сформира от собствениците в една или няколко жилищни сгради, които инсталират фотоволтаични панели на покривите. Генерираната през деня енергия би могла да се ползва от квартално училище, детска градина, магазин, болница. Ако има остатък, той може да се съхранява в батерия или да се отдаде в мрежата. Вечерта, когато хората са вкъщи, те могат да използват остатъка от енергията в батерията безплатно. Енергията, която е била отдадена към кварталните консуматори или отдадена в мрежата, може или да им бъде заплатена на пазарни цени, или да получат кредит да ползват безплатно същото количество енергия, когато имат нужда (вечерта или сутринта, през уикенда).

Енергийните общности са възможност за:

● По-бързо усвояване на нови възобновяеми източници за производство на геотермална, вятърна и соларна енергия;

● Местните жители да контролират и да се възползват от реализирането на нови енергийни проекти;

● Повече свобода на местните общности да инвестират в собственото си енергийно потребление в мащаби, по-големи от малките соларни покривни инсталации;

● Гражданите да бъдат съучастници и съинвеститори в изграждането на нови енергийни мощности, вместо само техни потребители, а понякога и опоненти;

● Набиране на публични средства за реформиране на местните топлофикационни дружества с цел използване на незамърсяващи източници на енергия;

● Намаляване на бремето от високите и непредвидими цени на енергията за гражданите, малките и средни бизнеси, както и за публичните потребители на енергия;

● Ограничаване на административните пречки в отношенията с разпределителните дружества;

● Гарантиране на равен достъп на всички граждани до енергия.

● Създаване на споделен интерес между хора, живеещи в една сграда, или квартал, което помага за формирането на местна общност.