НовиниНовини БългарияФМ новини

Bosch Home Comfort посрещна студенти от Стопанския факултет на СУ и от Техническия университет

Bosch Home Comfort Group проведе серия от обучения по темите „Възобновяеми енергийни източници“ и „Кондензационна газова техника“ съвместно със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с Енергомашиностроителен факултет при Техническия университет.

Студентите от магистърската програма „Фасилити мениджмънт“ към Стопанския факултет на СУ посетиха Центъра за обучение на Bosch Home Comfort Group, където имаха възможност да видят и тестват техниката, която се предлага от компаниите и техните интелигентни и ефективни решения за отопление и за охлаждане на топла вода.
Участниците получиха отговори на любопитни въпроси от инженер Любенов, сервизен инженер и ръководител „Обучителна дейност“ в Bosch Home Comfort, който проведе занятията и сподели пред младите специалисти колко е важна прецизността и познаването на терминологията, както и нуждата от повече упражнения с реални уреди, защото това може много да помогне в професионалното им развитие.
От създаването си, обучителният център на Bosch Home Comfort, оборудван с най-новите технологии и иновативни продукти и системи за отопление, охлаждане и топла вода, е насочен към придобиване на теоретични и практически познания и развиване на умения сред специалистите в бранша. През май стартираха и серия от обучения за бъдещи инженери във висшите училища, с което компанията за пореден път подкрепя образованието и професионалната ориентация на младите хора у нас.
Студенти от втори и трети курс от ТУ-София в специалностите „Топлинни и хладилни технологии и системи“ и „Газово инженерство и търговия с природен газ“ се включиха в първите трейнинги. Пред тях инж. Любенов представи различни възобновяеми енергийни източници и техните функционалности. Студентите проследиха новостите в отоплителната и охладителна техниката, устройството и функциите на видове термопомпи въздух-вода и въздух-въздух и на газови котли, предназначени за различни нужди.
Младите инженери бяха насърчени да се включат в практическата част от инж. Любенов: „Намираме се в обучителен център Bosch Home Comfort, чиято задача е да подпомогне теоретичните и практически познания и в същото време да демонстрира работа с най-съвременните термопомпи, газови котли и много други продукти в гамата на Bosch“. Показани бяха термопомпите Compress 6000 AW и Compress 3400 AWS и газовите котли Condens 5000 W, Condens 1200 W и Condens 2300 W.
Сред примерите от богатата гама на Bosch Home Comfort най-голям интерес за бъдещите инженери предизвика новият модел термопомпа въздух-вода Bosch Compress 3400 AWS и Compress 6000 AW. Студентите имаха възможността да разглобят сами и да се запознаят подробно с принципа на работа и устройството й, с различните варианти на хидравлични схеми на отоплителни и охладителни инсталации и въвеждането в експлоатация на термопомпите в работеща инсталация.