Новини България

Арх. Иван Несторов беше избран за изпълнителен директор на КСБ

Управителният съвет на КСБ избра арх. Иван Несторов за изпълнителен директор на браншовата организация. С натрупания над 40-годишен опит в специализирана администрация на експертни и ръководни позиции, той познава в детайли строително-инвестиционния процес и експертизата му ще има съществен принос в работата на КСБ. Арх. Несторов е бил началник на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК), директор на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ в МРРБ, дългогодишен ръководител в дирекция „Архитектура и благоустройство“ на Столична община и др.