Новини България

Проект за дигитализация в строителството получи награда в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“

Създаването на Европейски цифров иновационен хъб, с който България ще започне реалния преход към дигитализация в строителството, получи награда в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“, организиран от КРИБ и сп. „Икономика“. Отличието бе присъдено на идеолога и двигател на визионерската инициатива Любомир Пейновски, член на ръководствата на КСБ и КРИБ и мажоритарен собственик на фирма „Клийнтех България“ ООД. „С много усилия единадесет организации и фирми създадохме Европейски цифров иновационен хъб, чиято амбициозна задача е да подпомага строителния сектор по пътя на неговата цифровизация“, каза при получаване на наградата Любомир Пейновски.

И отбеляза заслугата на всеки един от партньорите в проекта – Камарата на строителите в България, която е координатор, Камарата на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Института по механика на БАН, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, „Клийнтех България“ ООД, „Геострой“ АД, „Планекс“ ЕООД, „Българска асоциация по управление на проекти в строителството“, „Баумит България“ и „ЕСРИ България“. „Наградата е заслужено признание за усилията, които положихте всички вие, уважаеми партньори“, каза Любомир Пейновски. И добави: „Изказвам благодарност на 5 тайфуна с нежни имена – Марияна Хамънова, изпълнителен директор на „Клийнтех България“, инж. Любка Денева от КСБ, Антица Ранчева от „Геострой“, проф. Фантина Рангелова от Българската асоциация по управление на проекти в строителството и Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България“.

Създаването на Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство беше одобрено от ЕК през юни, а през октомври беше подписан и договорът за изпълнение. Хъбът ще подпомага прехода към дигитализация чрез достъп до цифрови решения, обучения и изграждане на капацитет, ще работи за внедряване на новите технологии в строителството и ще прави обучения по прилагането им. През следващите 3 г. бизнесът ще получи достъп до скъпи технологии и иновации и ще може да ги тества преди да инвестира в тях. Хъбът ще предоставя обучения по работа с BIM и GIS системи, информация за изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др.

Създаването му е от огромно значение за бъдещето на цялата строителна индустрия в България, която тръгва по пътя на цифровия преход. Резултатът ще е повишена конкурентоспособност и производителност на компаниите в бранша, както и по-висока ефективност на целия строително-инвестиционен процес. Защитата пред Европейската комисия и спечелването на проекта е огромен успех за бранша, който въпреки трудностите през последните близо две години, продължава да работи с визия за бъдещето си, смята председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Той отново благодари на КРИБ за подкрепата, която оказва на строителния отрасъл в усилията му за справедлива индексация на договорите с публични възложители и за разплащане на държавата към компаниите в сектора.