ФМ новини

Европейският съвет постига съгласие за по-строги правила за енергийните характеристики на сградите

Европейският съвет постигна съгласие по предложение за преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите, която има за цел всички нови сгради да са с нулеви емисии до 2030 г., а съществуващите – до 2050 г. Сградите представляват 40% от консумираната енергия и 36% на свързаните с енергията преки и непреки емисии на парникови газове в ЕС. По-конкретно, Европейският съвет се съгласи, че от 2028 г. новите сгради, собственост на публични органи, ще бъдат сгради с нулеви емисии. Освен това от 2030 г. всички нови сгради ще трябва да бъдат с нулеви емисии. За съществуващите сгради Европейският съвет реши да въведе минимални стандарти за енергийни характеристики, които да съответстват на максималното количество първична енергия, която сградите могат да използват на m2 годишно.