Новини България

Бош Термотехника представи интелигентната „Термопомпа за Европа“

„Бош Термотехника“ представи иновативната си термопомпа Compress 3400i AWS, наречена „Термопомпа за Европа“, с която компанията прави устойчивото отопление и охлаждане достъпно за всеки. Продуктът беше представен онлайн на живо и бяха демонстрирани различни приложения с реални примери от Франция и Германия.

Фернандо Диас, ръководител на Развойния отдел за термопомпи в Авейро, обясни ролята на новата термопомпа за устойчивото отопление и охлаждане в цяла Европа, а Ян Брокман, председател на борда на директорите на „Бош Термотехника“, представи стратегията на компанията за постигане на климатичните цели в строителния сектор. Compress 3400i AWS е интелигентна термопомпа въздух-вода, която работи с екологично чист хладилен агент. В комбинация с Енергийния мениджър на Бош може лесно да се интегрира и използването на самостоятелно генерирана слънчева енергия. Термопомпата работи енергийно ефективно, има значително по-нисък парников потенциал и съответно – много по-слабо въздействие върху глобалното затопляне.

Поради ниското ниво на звуково налягане на външното тяло, термопомпата в режим на сън не е по-шумна от хладилник, което осигурява гъвкавост при избора на нейната позиция в дома. Решението на Бош отговаря на най-високите стандарти за качество и е сертифицирано в съответствие с HP Keymark и Европейската асоциация за термопомпи (ehpa). „Действията в областта на климата изискват отговорност към използването на различни въглеродно-неутрални технологии във всички сфери на икономиката. „Термопомпата за Европа“ е едно от решенията, които Бош предлага, воден от стремежа си да намали ефекта от климатичните промени. На глобално ниво Бош инвестира 300 млн. евро в развитието на термопомпени системи“, каза Йордан Дочев, директор продажби на „Бош Термотехника“ в България.

Устойчивостта вече не е периферна тема, а съществен аспект от основния бизнес на Бош. Над една трета от въглеродните емисии се генерират от сградите, а преходът към алтернативно отопление и охлаждане започва от термопомпите. „Бош Термотехника“ се стреми да расте в бизнеса с термопомпи два пъти по-бързо от пазара и постига това въпреки затруднените доставки и значително по-високите цени на суровините. Интелигентната термопомпа на Бош е част от усилията на компанията да поддържа Зелената сделка на ЕС, особено в момент на енергийна криза, която още повече подчертава необходимостта от устойчиво развитие. Бош е фокусирана върху разработване на технологии, неутрални за климата, а от 2020 г. всички локации на компанията по целия свят са неутрални за климата.