Новини България

Бизнес отговорен към опазване на околната среда

Опасенията, свързани с изменението на климата, токсичността и отпадъците започнаха да влияят върху поведението на потребителите по света. Увеличава се делът на тези, които очакват известните марки да опазват околната среда, а това тласка компаниите, които произвеждат широка гама от продукти, към нова концепция – устойчиво производство и потребление. Елена Крочак, директор бизнес развитие на AENO, разказва как и защо марките започват да опазват природата. Ако не могат да се справят с осъзнатите тенденции на потребление, марките са изложени на риск от свиване на пазарния си дял. Като разбират отношението на хората към проблемите на околната среда, известните марки ще могат да въведат нови политики, които удовлетворяват потребителите и запазват безопасността на планетата.

„Марките, които възприемат по-комплексен подход към устойчивото развитие, могат да помогнат за привеждането на визиите си за развитие в съответствие с реалността и да укрепят репутацията си за устойчивост“, казва Елена Крочак, директор бизнес развитие на AENO. При това марките насърчават потребителите да обръщат повече внимание на екологичния компонент при избора на продукт, като подчертават примерите, които поддържат устойчиви решения. Потребителят трябва ясно да разбере, че неговите действия са наистина полезни. Например, когато пазарува, купувачът може да се откаже от пластмасови торбички, като по този начин намали потреблението на пластмаса. Марките също влияят върху имиджа и продажбите на търговските партньори, с които си партнират.

Марката управлява собствената си репутация и презентация – тя буквално контролира всичко от осветлението на рафтовете на магазините до тона на гласа в описанията на продуктите. Следователно за търговците на дребно е едновременно по-лесно и по-трудно да следват екотенденциите, отколкото за производителите. Основното нещо е да решите сами какво да правите с отпадъците и непродадените стоки, и как да се съсредоточите върху работата с отговорните доставчици. AENO е млада, динамично развиваща се марка интелигентни домакински уреди. Марката се ангажира да внесе устойчиви иновации във всеки аспект от жизнения цикъл на продукта, така че потребителите да могат да водят по-екологичен живот.

Иновациите по време на фазата на разработване на продукта помагат на екипа на марката AENO да намали отпадъците и да постигне непрекъснато подобряване на нивата на рециклиране. Намаляването на инструкциите на хартия и дигитализирането им, използването на екоопаковки изцяло plastic-free, позволява повторно използване на рециклирани опаковъчни материали. По време на фазата на експлоатация на продуктите AENO, енергоспестяващите технологии намаляват консумацията на енергия. Марката прави крачка към реализирането на устойчива визия за интелигентен дом, който е в съответствие с начина на живот, нуждите и ценностите на потребителя. Философията на AENO не само се фокусира върху развитието на технологиите и простотата на използване, но взема предвид и различните нужди, вкусове и начин на живот на хората, задавайки нови нива на развитие на индустрията.

Битовата техника е не само важна част от всеки дом, но и част от ежедневието. AENO продължава да развива своите продукти и иновации, за да предостави на потребителите подобрени възможности за живот и най-вече устойчиви изживявания от използването на продуктите от началото до края. Едно от ключовите предимства на концепцията за устойчиво развитие на бизнеса е способността да се осъзнае глобалната роля на компанията и да се разбере, че приносът ѝ може да бъде многосекторен и трябва да бъде полезен за голям брой хора по света, компании и дори естествени биоценози. Осъзнаването на собствения принос води до разбиране за отговорност за бъдещето – именно в това се състои основната роля на концепцията за екологичен бизнес. Новите реалности и нарастващото търсене от страна на потребителите разкриват допълнителни бизнес възможности.

Желанието за грижа за околната среда, реализирано на ниво не само репутационни решения, но и ключови бизнес процеси, трябва да спомогне за укрепването на бизнеса в дългосрочен план. Предлагането на нови продукти, създадени в унисон с околната среда, ще задоволи търсенето на по-взискателните клиенти, които все повече се замислят къде, как и от какво се произвеждат стоките. „Днес повече от всякога е актуално доверието в марката – свежи решения, ясни послания и обещания, потвърдени от силни продукти, както и комуникация, проверена до най-малкия детайл. Сега е особено важно да разберем нуждите и очакванията на аудиторията, да реагираме по подходящ начин и да бъдем една крачка напред“, коментира още Крочак.