Новини България

Lidl разширява складовата си база в Равно поле

Lidl разширява складовата си база в Равно поле с нови 16 000 кв. м. Така общата застроена площ на този логистичен център вече достига 53 000 кв. м. Разширението на складовата база следва устойчивата експанзия на Lidl и нарастващият брой магазини на компанията. Наскоро веригата обяви, че през следващите месеци предстои да открие нови обекти в Шумен, Хасково, Пловдив, София и за първи път – в Ботевград.

„По-големият капацитет на логистичната ни база е естествен резултат от това наше развитие. Направената инвестиция означава още по-ефективни и оптимизирани процеси, а това от своя страна, гарантирана свежест на оптимални цени всеки ден. Това е и ангажиментът, който сме поели пред нашите клиенти и който винаги сме спазвали и ще продължим да спазваме“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор.

Като част от разширението са изградени 47 нови рампи, с което общият им брой става 163. Това означава, че при пълен капацитет общият брой камиони, които ще минават дневно през складовата база, ще достига 225. Измерено в палета стока, бройката става още по-внушителна – дневно в склада ще могат да се обработват 5500 палета. Логистичният център в с. Равно поле е първата складова база на веригата в България, построена през 2009 г. Втората си логистична база компанията открива през 2017 г. в с. Кабиле, Ямбол. Нейната застроена площ е 50 630 кв.м, а броят разтоварни рампи е 121.