Новини България

Предлагат договорите за ремонт на православни храмове също да могат да се индексират

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще помогне на Българската православна църква да се възползва от методиката за индексация на цените в строителството, така че проектите за реновиране на православни храмове в страната, които се финансират със средства от европейските програми, да не са застрашени.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с Видинският митрополит Даниил, който е и председател на работната група по европейските проекти на Светия синод. За целта ще се предложи текст, с който се разрешава възложители на проекти по ПМС № 160 (Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки) също да са допустими за индексацията, а не само проектите, които се изпълняват след процедури по Закона за обществените поръчки.

Арх. Шишков увери, че до края на тази седмица ще приключи работата на комисията с представители на всички министерства, която разработва методиката. Веднага ще бъде качена за обществено обсъждане в рамките на 14 дни, след което МС ще трябва да я одобри. Според министъра методиката ще е факт до един месец. Министър Шишков се поинтересува и за състоянието на пътя до Рилския манастир. Стана ясно, че полутунела, с който бе укрепено голямото свлачище преди Светата обител, все още не е завършен – липсва износващия пласт асфалт, а строителната площадка не е почистена от отпадъци.

Друг проблем за района е новоактивирало се свлачище и недоброто състояние на общинския път от Рилския манастир до Кирилова поляна. Арх. Шишков се ангажира да провери процедурите и да посети района на място, за да се запознае лично със състоянието на инфраструктурата. На срещата присъстваха и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, началникът на политическия кабинет на министър Шишков- Юлия Ивкова, както и Александър Палчев и Ангел Воденичаров от работната група към Св. Синод.