Новини България

КСБ обявява протестни действия съвместно с ББКП

Камарата на строителите в България (КСБ) обявява национални протестни действия съвместно с ББКП в защита на интересите на българския строителен бранш. Това реши на заседание днес разширеният Управителен съвет на браншовата организация.

Решението е вследствие от влошаващото се състояние на отрасъла и неглижирането от страната на институциите на сериозните проблеми, пред които той е изправен и за които КСБ алармира повече от година, но резултат няма. „Ескалиращите цени на материалите и суровините и неприемането на индексация, бавенето на разплащания за извършени дейности и липсата на инвестиции в строителството поставят фирмите в невъзможност да функционират нормално и да изпълняват своите ангажименти“, се посочва в позицията.

„КСБ многократно сезира отговорните институции – министерства, Народното събрание, политически партии. Проведохме десетки срещи, на които получавахме уверения за подкрепа, но към момента резултат няма. С всеки ден ситуацията в сектор „Строителство“ се влошава. Не само малките, но и средните и по-големите фирми са на ръба на оцеляването. Считаме, че очевидно този начин на комуникация с отговорните институции е изчерпал своите възможности. Проблемите на един от ключовите за икономиката на страната браншове се неглижират и явно не са приоритет“, се казва още в документа.

„Ежедневно фирми преустановят дейността си, а стотици хора вече са без работа. Потърпевши от тази безотговорна политика са и всички български граждани, които ще бъдат лишени от модерна европейска инфраструктура и полагащото им се качество на живот. Липсата на индексация ще доведе до неизпълнение на проектите по европейските програми, връщане на средства и загуба на милиарди за държавата, както и до загуба на работни места и ръст на безработицата. Това не може да продължава!“, пише още в позицията.

В нея са посочени и исканията на КСБ:

1. Справедлива индексация сега!
2. Незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми.
3. Рестарт на инвестиционната активност и строителството в цялата страна.